animatie
onderwerp
 

be apart
cursussen
pro trainingen
startdatainschrijvennieuwsinformatielinks
impressieskortingcontact

home

Algemene voorwaarden contractonderwijs

 


Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden betreffende de stichting Art & Design College Utrecht i.o..

1.Inschrijving en annulering

1.1- De inschrijving voor een cursus vindt uitsluitend plaats door middel van het bij de brochure gevoegde aanmeldingsformulier en geldt alleen voor de op het formulier ingevulde cursus.
1.2 - Uw inschrijving is pas geldig wanneer het Art & Design College schriftelijk heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
1.3 - U kunt uw aanmelding alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering tussen twee weken en de aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij annulering van de cursus na de startdatum wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.
1.4 - Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
1.5 - Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 - Verschuldigd is het voor dat cursusjaar vastgesteld cursusgeld.
2.2 - De betaling van het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te geschieden.
2.3 - Indien de werkgever of een uitkerende instantie zich garant stelt voor de betaling van de cursus gelden, dienen de gegevens van het bedrijf of de instelling duidelijk in de daarvoor bestemde ruimte aangegeven te worden.
2.4 - Indien het bedrijf c.q. instelling de betalingsverplichting voor de cursist niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de cursist.
2.5 - Bij het niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
2.6 - Andere wijze van betaling wordt zonder overleg niet geaccepteerd.
2.7 - Indien niet betaald wordt voor aanvang van de cursus zal een herinnering worden verzonden.
2.8 - Indien niet betaald wordt binnen de in de herinnering gestelde termijn zullen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, alsmede rente, zonder voorafgaande waarschuwing op de cursist worden verhaald.

3. Betalingsregelingen

3.1 - Op basis van een schriftelijk verzoek van de cursist is het Art & Design College bereid een betalingsregeling te treffen. Voor deze betalingsregeling wordt € 50,- extra in rekening gebracht.
3.2 - Het aantal termijnen zal in overleg geschieden. Elke termijn vervalt aan het einde van de betreffende kalendermaand. De betaling van de laatste termijn moet zijn verricht voor de laatste cursusdag.
3.3 - Indien de overeengekomen betalingsregeling niet (volledig) wordt nagekomen is het volledige resterende bedrag ineens opeisbaar en treedt het incasso-traject (2.7 en 2.8) in werking.

4. Cursusmateriaal

4.1 - De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal rust te allen tijde bij het Art & Design College. Het cursusmateriaal waarvoor de volledige cursusprijs is betaald mag de cursist behouden. Gebruik van het cursusmateriaal en software anders dan voor uw eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het kopiëren, verkopen of afstaan daarvan aan derden.

5. Lessen

5.1 - De cursist krijgt, wanneer deze is ingedeeld in een cursus, schriftelijk bericht.
5.2 - Het Art & Design College behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus, de cursus te annuleren en door te schuiven naar een latere datum.
5.3 - Indien de docent een lesavond niet kan verzorgen wordt er in overleg met de cursisten een zo gunstig mogelijk nieuw tijdstip afgesproken. Roosterwijzigingen worden u telefonisch of schriftelijk doorgegeven.

6. Klachten

6.1 - Voor eventuele klachten met betrekking tot de cursussen dient u zich schriftelijk te wenden tot de directie van het Art & Design College.

7. Waarderingsdocument

7.1 - Het Art & Design College is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens op het waarderingsdocument, indien het aanmeldingsformulier niet of onjuist is ingevuld.
Onder waarderingsdocument wordt verstaan: Bewijs van Deelname, Certificaat, Diploma Art & Design College. Het waarderingsdocument wordt slechts uitgereikt indien de resultaten van de cursist voldoende zijn en de 80% aanwezigheidsnorm is behaald.

 

 

 

[ terug naar boven ]

> update van 05.01.2018 <