grafisch vormgeven
prijzen op maat

be apart
cursussen
pro trainingen
startdata
inschrijven
nieuws
informatie
links
impressies
korting
contact

home

 

Grafisch Vormgeven, 3-jarige opleiding

 

 

 

Programma-opzet / beschrijving

 

 

 

 


Tijdens de inspirerende, intensieve en creatieve cursusavonden
van het eerste jaar wordt een brede basis gelegd van [kunst]
geschiedenis en achtergronden via beeld, kleur, lijn en letter naar concept, schets, uitwerking en presentatie. We gaan er vanuit dat je naast basiskennis rond het vakgebied ook
voldoende ervaring met de computer [DTP] hebt en bijzonder veel motivatie, interesse en creatieve aanleg inbrengt om je creatieve mogelijkheden en ambities optimaal te ontwikkelen.
Vormgeven is optimaal communiceren. Ieder merk, product of dienst vraagt om effectieve creatieve communicatie. Vanuit deze optiek wordt in het tweede jaar de grenzen en mogelijkheden van het vormgeven onderzocht en worden middels gerichte opdrachten je grenzen verlegd. In het derde en afsluitende jaar staat het ontwikkelen van visie en conceptuele aanpak naast een sterk ontwerp de grafische- en technische uitvoer van de verschillende projecten centraal. Met een eindpresentatie die een weerslag moet zijn van drie jaar grafisch vormgeven sluit je de opleiding grafisch vormgeven af.

De vakken die in het eerste jaar gegeven worden zijn: moderne kunstgeschiedenis, tekenen, typografie, algemene grafische kennis, fotografie, digitale techniek en grafisch vormgeven.

In het tweede en derde jaar: kunstgeschiedenis, tekenen, traffic/produktie, fotografie, digitale techniek en grafisch vormgeven. Het aantal uren per vak verschillen per lesjaar. Alle vakken word en gegeven vanuit de ‘geest’ van grafisch vormgeven. Daarnaast wordt in alle leerjaren middels de gezamenlijke 'thema-avonden' aandacht besteed aan een aantal actuele vakinhoudelijke onderwerpen.

Voor instroom in het eerste jaar is het noodzakelijk om voldoende kennis Photoshop, Illustrator, InDesign te hebben om de opdrachten thuis te kunnen maken..

Voor instroom in het tweede of derde cursusjaar is het nood-
zakelijk om het voorgaande jaar te hebben afgerond of een aantoonbare gelijkwaardige vooropleiding te hebben gevolgd.

Extra informatie

Doelgroep

 

Doelstelling

Vormgeving d.m.v. idee, typografie, vorm en beeld, wordt in deze opleiding gezien als een onderdeel van visuele communicatie, dat wil zeggen: zorgen voor een zo goed mogelijke informatiepresentatie en informatieoverdracht, zowel van feiten als van gevoelens, verwerkt tot producten van de grafische- en communicatie industrie. Het doel is communicatie; overdracht van de boodschap in de ruimste zin des woords, mediaonafhankelijk.

Cursusduur

Grafisch Vormgeven 1e jaar 40 lesen
Grafisch Vormgeven 2e jaar 40 lessen
Grafisch Vormgeven 3e jaar 37 lessen
2 avonden per week [maandag- en donderdagavond]

Lestijden

18.30 tot 21.30 uur

Groepsgrootte

Maximaal 24 personen.

Voorkennis

Voor instroom in het eerste jaar is het noodzakelijk om voldoende basiskennis van de volgende softwareprogramma's in huis te hebben, Photoshop, Illustrator en InDesign. Voor instroom in het tweede of derde cursusjaar is het noodzakelijk om het voorgaande jaar te hebben afgerond of aantoonbare gelijkwaardige vooropleiding te hebben gevolgd.

Certificaat

Certificaat: bij voldoende eindresultaat.
Diploma: Grafisch Vormgeven bij voldoende eindresultaat als afsluiting van het derde jaar.

Prijs

1e jaar € 1.800,- / 2e jaar € 1.800,- / 3e jaar € 1.900,-

Bijzonderheden

Indicatie extra studiebelasting:
eerste jaar: minimaal 6 uur per week.
tweede jaar: minimaal 10 uur per week.
derde jaar: minimaal 14 uur per week.

  Inschrijven

 

 

 

 

 

 

 

[ terug naar boven ]

> update van 05.01.2018 <