ondernemersvaardigheden
prijzen op maat

be apart
cursussen
pro trainingen
startdata
inschrijven
nieuws
informatie
links
impressies
korting
contact

home

 

Ondernemersvaardigheden

 

 

 

 

Programma-opzet / beschrijving

De cursus Ondernemersvaardigheden is een combinatie van het opdoen van kennis waardoor de cursist de basisbeginselen van het zelfstandig ondernemerschap eigen kan maken en het presenteren van zijn/haar bedrijf. Binnen de cursus ook is voldoende ruimte voor het delen van kennis en ervaringen waardoor al mogelijke samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ondernemersvaardigheden (voor starters, zzp'ers en doorstarters)
  • Juridische zaken
  • Ondernemingsplan schrijven
  • Marketing (Calimero- en Guerrillamarketing)
  • Verzekeringen en Financiën
  • Presentatie van jezelf en je bedrijf

Ondernemersvaardigheden
Wat zijn belangrijke vaardigheden voor het ondernemerschap, hoe leer je deze vaardigheden te ontwikkelen en welke valkuilen er mogelijk zijn. De (startende) ondernemer wordt zich bewust(er) van zijn/haar sterke en zwakke eigenschappen ten aanzien van het ondernemerschap, het succes van een onderneming wordt immers voornamelijk bepaald door de ondernemer zelf. De ondernemer is dé drijvende kracht achter zijn bedrijf. Omdat ondernemers graag ondernemen kunnen zij niet alles alleen. Daarom is er binnen de cursus aandacht voor het werken in teams en hoe de samenstelling van teams invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Juridische zaken
Alvorens je een onderneming start zijn er allerlei lastige keuzes die gemaakt moeten worden. Zoals welke rechtsvorm kies ik? En welke juridische en fiscale consequenties kleven er aan de verschillende ondernemingsvormen? Hoe regel ik mijn aansprakelijkheid en wat moet ik allemaal weten bij het opstellen van samenwerkingscontracten? In deze module wordt o.a. ingegaan op deze hoofdvragen en ook wordt stil gestaan bij de diensten die de Kamer van Koophandel en andere relevante organisaties kunnen bieden.

Ondernemingsplan schrijven
In dit onderdeel krijg je voldoende handvatten om een goed ondernemingsplan op te stellen en dit naar de praktijk te vertalen. Er wordt ruim aandacht geschonken aan het belang van een ondernemingsplan en behandelen behalve het marktonderzoek, doelgroepenanalyse, concurrentieanalyse en het onderscheidend vermogen ook het financieel gedeelte van het ondernemingsplan (Investerings- en financieringsplan, exploitatie- en liquiditeitsbegroting).

Marketing (Calimero- en Guerrillamarketing)
De tien spelregels van Calimeromarketing worden behandeld. Deze tien spelregels samen helpen een ondernemer in de strijd met concurrenten en kunnen dienen als basis voor de ontwikkeling van een eigen marketingstrategie. Zodoende kan je jezelf als ondernemer in de markt goed onderscheiden. Bij dit cursusonderdeel wordt ook Guerrillamarketing nader toegelicht. Deze manier van marketing, waarbij het vooral gaat om creativiteit en de kracht om te verrassen kan vooral voor kleinere bedrijven zonder ruim reclamebudget een uitstekende methode zijn om op te vallen.

Verzekeren en Financiën
Ondernemen is gecalculeerd risico’s nemen. Deze module behandelt verschillende zakelijke verzekeringen welke verplicht zijn en wat er door bepaalde verzekeringen gedekt wordt. Tevens wordt stilgestaan bij de diensten die de banken op dit gebied kunnen bieden aan ondernemers. Van betalingsverkeer tot aan de aanvraag van en het verstrekken van financiering. Voorts wordtaangegeven wat een bank verwacht van een ondernemer en op basis van welke elementen de bank het ondernemingsplan beoordeeld. Daarbij zullen de speciale financieringsmogelijkheden voor o.a. starters toegelicht worden.

Presenteer jezelf en je bedrijf
Het succes van je onderneming wordt niet alleen bepaald door de producten en diensten die je aanbiedt maar ook door de manier waarop je deze aan je klanten presenteert. Het werven van nieuwe klanten is voor een groot deel afhankelijk van hoe je je product of dienst aan de potentiële klant verkoopt. Tijdens dit onderdeel wordt praktisch geoefend met de zogenaamde 'elevator pitch'.

Doelgroep

zzp'ers, starters en doorstarters

Doelstelling

Inzicht en effectieve vaardigheden ontwikkelen mbt het zelfstandig ondernemen

Cursusduur

2 Zaterdagen of 5 weken 1 avond per week

Lestijden

Maandag- en /of donderdagavond van 18.30 tot 21.00 uur

Groepsgrootte

Maximaal 12 personen

Voorkennis

 

Certificaat

U ontvangt na afloop van de cursus het Art & Design College Ondernemersvaardigheden-Certificaat.

Prijs

€ 560,- euro

Bijzonderheden

Geen

   
  Inschrijven

 

 

 

 

 

 

 

[ terug naar boven ]

> update van 05.01.2018 <