ENJOY

Typoformance.

Een Inspirerende thema-avond.
Eens per cursusjaar wordt er binnen de cursus Grafisch Vormgeven een thema-avond bedacht waarbij alle docenten en cursisten van de drie opeenvolgende leerjaren meedoen. Dit jaar stond de thema-avond in het teken van fotografie en typografie en smolten deze samen in het thema: Typefomance. Tijdens de avond werden er door verschillende groepen 'on-the-spot' foto's gemaakt en typografiën gerealiseerd. Aan het eind van de avond kwamen deze twee grootheden digitaal bij elkaar en ontstond er door de beelden en typografiën over elkaar heen te projecteren een nieuw verrassend totaalbeeld. Deze beelden werden door 2 beamers geprojecteerd op het grote scherm in de collegezaal van het Grafisch Lyceum Utrecht en dit geheel werd weer op film vastgelegd. De muziek ‘the Mix’ onder de beelden werd door de dagschoolstudent Thomas Dielen uit het vierde jaar Grafisch Vormgeven verzorgd. [www.Creationz.com] en door deze dynamische mix kreeg deze Typoformance nóg meer kracht. Johan Theben Tervile heeft met enkele dagschoolstudenten gewerkt aan deze digitale webversie. Het is beslist de moeite van het bekijken waard. De doelstelling van deze avond was gehaald namelijk op een zo intens mogelijke manier mét elkaar een foto-typografischproject te realiseren van 0 tot 100 en daarbij het gevoel te hebben dat er ook daadwerkelijk iets 'staat'. Een inspirerende avond, een geweldige performance.